Annonse våren 2000 i programmet for
Tromsø kammerkor's framførelse av
Haydns Skapelsen:

P s s s s s s s s T! 

En av de skjeggete tenorene har vha.
Sybase + PowerDynamo "egenhendig"
realisert verdens kanskje største 
database for CD-grossister, 
med ca 500 000 ulike CD-titler.

... på oppdrag fra et stort firma i Miami.
Eksport behøver ikke smake fisk.
 
Gratis søk etter sære platetitler og 
musikk-grupper i databasen vår på:
www.smallsoft.com/taddemo.html

Begge ansatte i
Tromsø/Bodø-bedriften
Smallsoft liker musikk.