GRATIS

Ikke bare Open Source

Microsoft: Internet Explorer, NetMeeting, Frontpage

Sun: Java (progspråk, sikkerhet, flyttbarhet)

Linux: Alt er omtrent gratis

Reklame- finansiering

Få betalt for å surfe