Hva NYTT kan IT gi KUNST og kultur ?

BARE AVBRYT MEG! HÆ?

INT:

start

IT

kuns

SF

hvem

 

NG:

nytt

gam

dill

 

TRIV:

enkt

intr

t500k

rela

MER:

gi

oscr

grt

dugn

inst

DIV:

libr

45

Σ
...