Internett

er så innlysende nyttig for kunstere at
det gidder vi ikke gå inn på engang

Detox-boka inneholder en masse linker

NB!
 I min "slekt" med minst 4 data-ingeniører og minst 5 profesjonelle kunstnere, var det faktisk en kunstner - ho gamle Mor på nå 65 år - som hadde første hjemmesiden på internett
(noen som husker www.artxx.no ? 1500 kr pr år?).
Hun hadde mest bruk for å spre info om seg sjøl.

Jeg hadde stor glede av det.