Fokuserer primært på kunst

i tradisjonell forstand:

bilder, skulptur, tekstil etc

musikk

litteratur

teater og slikt

og / eller kultur.

Er det så nøye ?