Denne disken kan lagre 24000 slike
(tegna av Kaja 6 Śr. Scanna av Pappa 39 Śr)
500 kilobytes