GAMMELT

Den tekniske utviklingen går fort, men mye gammelt er høyst brukbart

Interessant å se "gammel" teknologi brukt på DeTox.