NYTT

Viktige ting skjer steg for steg, ikke bare i nyhetsverdige sprang

Nyhets-/ Sensasjons-hysteri i TV, radio, aviser

... og for noen kunstnere? Mest langsiktige perspektiver. Irritere?

... og i databransjen Mye gammelt er høyst brukbart. Motehysteri

Nye tekniske løsninger spiser opp framskrittene. 

Mye dilldall på markedet, men vanskelig å vite hva som består om 2 eller 100 år.