Science Fiction / SelvFølgeligheter

Jeg tenkte først å fokusere mest på nye og ikketrivielle ting som IT kan bidra med, men fant ut at skillet ble "kunstig".

Nyere historie (5 år?) mer interessant enn trender framover

Interessant å se ""gammel"" teknologi brukt på DeTox

Godt tegn at innholdet - ikke formen - er kommet i fokus (igjen)