Hva NYTT kan IT gi KUNST og kultur ?

Nils Halvard Lunde, Smallsoft AS
(nils@smallsoft.com
, www.smallsoft.com)